Privacy Verklaring

 

Deze Privacyverklaring is bedoeld om je inzicht te geven in de gegevens die wij verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. Wij hopen dat je de tijd neemt om de verklaring zorgvuldig te lezen. Vergeet niet dat er opties zijn voor het beheren van je gegevens en het waarborgen van je privacy (zie punt 3).

In deze Privacyverklaring leggen wij uit:

1. Welke persoonsgegevens we verzamelen

2. Waarvoor we die gegevens gebruiken

3. Hoe lang we je gegevens bewaren

4. Hoe je je persoonlijke informatie kunt inzien, veranderen, of verwijderen

5. Gegevens die wij delen

6. Beveiliging van gegevens

Wij hebben getracht deze verklaring zo eenvoudig mogelijk te houden. Jouw privacy is belangrijk voor Meer Dan Dans. Daarom vragen we je om de tijd te nemen onze privacyverklaring door te nemen. Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

 

1. Gegevens die we verzamelen

Gegevens die je aan ons levert
Wanneer je een formulier op onze website verstuurt of jezelf aanmeldt voor een cursus of voor onze nieuwsbrief vragen we je om persoonlijke gegevens, zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om onze diensten uit te voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Meer Dan Dans of die van een derde partij (waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben).

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verzamelen:

-      Voor en achternaam

-      Geslacht

-      Adresgegevens

-      Telefoonnummer

-      E-mailadres

-      Bankrekeningnummer

 

2. Meer Dan Dans gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-      Het afhandelen van jouw betaling

-      Verzenden van onze nieuwsbrief

-      Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-      Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Gegevens die we ontvangen op basis van jouw gebruik van onze website en diensten
We verzamelen gegevens over het gebruik van onze website en diensten. Deze gegevens omvatten:

Logbestandsgegevens
Wanneer je onze website bezoekt worden bepaalde gegevens automatisch opgeslagen in serverlogbestanden. Deze gegevens omvatten:
– Details over hoe je onze website of diensten gebruikt, zoals zoekopdrachten.
– IP-adres – Meer informatie hierover vind je onder “Hoe we gegevens gebruiken die we verzamelen”.
– Cookies waarmee je browser kan worden geïdentificeerd.

We gebruiken de gegevens die we uit al onze diensten verzamelen om de dienst te leveren, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren, om nieuwe diensten te ontwikkelen en om Meer Dan Dans en onze gebruikers te beschermen. Persoonsgegevens maken we niet openbaar en verstrekken we niet aan derden, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor we diensten van derden afnemen. Met deze partijen hebben we verwerkersovereenkomsten gesloten om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. We vragen je altijd om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan in deze Privacyverklaring beschreven.

E-mailcommunicatie via MailChimp
– We gebruiken MailChimp voor het versturen van onze nieuwsbrief.
– De verzamelde informatie zoals je naam en e-mailadres wordt overgebracht naar en door MailChimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. MailChimp stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.
– Ga naar https://mailchimp.com/legal/privacy voor meer informatie over de privacyverklaring van MailChimp.

 

3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Meer Dan Dans bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 7 jaar voor de persoonsgegevens, die genoemd staan onder punt 1.

 

4. Hoe je je persoonlijke informatie kunt inzien, veranderen, of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Meer Dan Dans en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen.

 Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@meerdandans.nl

Meer Dan Dans wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Meer Dan Dans verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.  Meer Dan Dans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten MeerDanDans, behalve voor externe verwerking: We leveren persoonlijke gegevens aan onze boekhouder zodat hij de gegevens voor ons kan verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons Privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.
 

6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Meer Dan Dans neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik neem dan contact op met ons.

Meer Dan Dans heft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Gegevens verstuurd via onze website zijn versleuteld via een SSL certificaat.
– De computer waarop de persoonsgegevens bewaard worden is beveiligd met deugdelijke anti virus software die voortdurend geüpdatet wordt.
– We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot medewerkers van MeerDanDans.

 

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit Privacy beleid voldoen. Heb je vragen hierover, neem dan gerust contact met ons op. Deze privacy verklaring is tot stand gekomen op 27 juli 2018.